ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1 Az kottaeskonyv.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a Kotta és Könyv Kft. (2214 Pánd 776/2 Hrsz; cégjegyzékszám: 13-09-163479 ) a továbbiakban: Üzemeltető vagy ) üzemelteti és tartja fenn.

1.2 A Weboldal célja annak biztosítása, hogy a Kotta és Könyv ügyfelei az Interneten is előfizethessenek az Üzemeltető nyomtatott kiadványaira, illetve megvásárolhassák a könyv-, kotta, CD, DVD és egyéb kiadványait, és egyéb, a Kotta és Könyv márkáit viselő termékeket.

1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki.

1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

1.5 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

2. A Weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások megrendelésére vonatkozó információk

2.1 Vásárlás
A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezését követően, a szállítási és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a fizetés módjának kiválasztásával megrendelést adhat le (Vásárlás). Az Üzemeltető a vásárlásról ún. számlát állít ki. A termékek mellett feltüntetett vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót

2.2 A Vásárló a „Megrendelés” gomb lekattintásával küldheti el megrendelését, és ezzel kezdeményezi az általa kiválasztott termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését az Üzemeltetővel.

2.3 A Weboldalon megtalálható termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlása csak a megrendelő adatai megadásával lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak - és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak - minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a megrendelő minősül ajánlattevőnek.

2.4 A Weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegű, bruttó fogyasztói árak, amelyek termékek megrendelése esetén ( kivétel a Cardnet ajándékkártyaval történő fizetés esetén) nem tartalmazzák a szállítás és a csomagolás költségét, amelyek külön felszámításra kerülnek. A szállítási és csomagolási költség 2990 Ft. Kivétel a megrendelés helyszínére rendelt és Cardnet ajándékkártyával előre fizetett árú, melyek kiszállítása díjmentes. A szállítási árváltozás jogát az Üzemeltető fenntartja.

3. A megrendelőt megillető elállás joga és a szavatosságra vonatkozó tájékoztatás

3.1 A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) 4.§-a alapján a fogyasztónak minősülő megrendelő jogosult a szerződéstől a megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni. A fogyasztó az elállás jogát a termék átvételének napjától kezdődően gyakorolhatja.

3.2 A megrendelőt nem illeti meg a 3.1 pontban meghatározott elállási jog az alábbi esetekben:
(a) Kotta, könyv, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha az egyedi csomagolást (nem póstai csomagolást) a fogyasztó felbontotta.
(b) a Kormányrendelet által meghatározott egyéb esetekben.

3.3 A megrendelők elállásra vonatkozó igényüket e-mailben, vagy személyesen jelenthetik be. A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén az Üzemeltető az elállással érintett áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor visszafizeti. Amennyiben a megrendelő postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, az Üzemeltető legkésőbb az elállástól számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

3.4 A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási és csomagolási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyek a megrendelőt terhelik. Amennyiben a Weboldalon vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését, és azt a megrendelő költségén visszajuttatja a megrendelő részére.

3.5 Ha a Weboldalon megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha a megrendelő ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, az Üzemeltető a termék vételárát visszatérít. A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelentheti be az ügyfélszolgálat 5. pontban megjelölt elérhetőségein.

4. Fizetési módok

4.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:
(a) Interneten keresztül Cardnet ajándékkártyával, a Cardnet Zrt. által nyújtott szolgáltatás segítségével, amelynek keretén belül teljesen biztonságosan, megfelelő titkosítással védetten küldheti el ajándékkártya adatait a Cardnethez.
(b) postai utánvéttel.

5. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó információk

5.1 A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a Weboldal ügyfélszolgálata szünetel.

5.2 Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok:
(a) levélcím, ügyfélszolgálat: 7400 Kaposvár, Rómahegyi u. 21
(b) e-mail: kottaeskonyvkft@gmail.com

5.3 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket az Üzemeltető -csomagküldő szolgálattal juttatja el a megrendelők címére vagy a megrendelés helyszínére, a vételár kiegyenlítésétől, vagy postai utánvéttel való megrendelés esetén a megrendelés leadásától számított 30 napon belül.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2013. június 1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési feltételeket közzéteszi a Weboldalon, és a Weboldal nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

6.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett, személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozata rögzíti.